Esimerkkejä asiakkaidemme toimialoista

Maatalous, metsätalous, puunkorjuu ja kalatalous sekä niitä palveleva toiminta
Kalastus ja vesiviljely
Kaivostoiminta ja louhinta
Teollisuus ja teknologia
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden valmistus
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus
Paperin ja paperituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Kemikaalien valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Mineraalituotteiden valmistus
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus, laivan- ja veneenrakennus
Raideliikenteen kulkuneuvojen, ilma-alusten ja muiden kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen korjaus, huolto ja asennus
Sähkön ja kaasun tuotanto ja jakelu
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Talonrakentaminen, rakennuttaminen, maa- ja vesirakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa
Kuljetus, liikenne, logistiikka ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kustannustoiminta
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio- ja televisiotoiminta
Televiestintä
Informaatioteknologia, ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietopalvelutoiminta
Pankki-, keskuspankki- ja rahastotoiminta, rahoituspalvelut
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
Kiinteistöalan toiminta
Lakiasiainpalvelut
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus, veroneuvonta
Liikkeenjohdon konsultointi
Suhdetoiminta ja viestintä
Arkkitehti- ja insinööripalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Rakennetekninen palvelu, LVI-tekninen suunnittelu, sähkötekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Tekninen testaus ja analysointi
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Biotekninen ja lääketieteellinen tutkimus
Tekniikan tutkimus
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Eläinlääkintäpalvelut
Vuokraus- ja leasingtoiminta
Työnvälitystoiminta, työvoiman vuokraus ja muut henkilöstön hankintapalvelut
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Julkishallinto, viranomaistoiminta
Ulkoasiainhallinto
Oikeustoimi ja poliisitoimi
Opetus ja koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Sairaalapalvelut
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
Laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset
Sosiaalihuollon palvelut, laitospalvelut ja avopalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Taidelaitosten, kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Urheilutoiminta
Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Poliittiset järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Kansainväliset organisaatiot ja toimielimet, Euroopan unioni, Yhdistyneet kansakunnat