Esimerkkejä tekstityypeistä

epikriisit
esitteet
esityslistat
haastehakemukset
hakemukset
kirjeet, puheet
käsikirjoitukset
käyttöliittymät
käyttöohjeet, käsikirjat
käyttöturvallisuustiedotteet
lainsäädäntö
lehdistötiedotteet
lehtiartikkelit
lomakkeet, kaavakkeet
mainokset
manuaalit
markkinointimateriaalit
mobiilisovellukset
ohjeet, oppaat
ohjelmistot, tietokannat
oppikirjat, koulutusmateriaalit
osavuosikatsaukset
osto- ja myyntiehdot
pakkausselosteet
patenttihakemukset
pelit ja peliohjeet
potilas- ja sairaala-asiakirjat
pöytäkirjat
raportit, lausunnot
rekisteriotteet
ruokalistat
sidosryhmäjulkaisut (mm. henkilöstö-, sijoittaja-, jäsen- ja asiakasjulkaisut)
sloganit
sopimukset
säädökset ja määräykset
talousarviot, taloussuunnitelmat
tarjouspyynnöt, tarjoukset
taseet
tekstitykset
testamentit
tieteelliset artikkelit, julkaisut, tutkimukset, tiivistelmät
tietokannat
tietokirjallisuus, oppikirjat
tilinpäätökset
tilintarkastuskertomukset
todistukset ja muut viralliset asiakirjat
toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset
tulostiedotteet
tuomiot
uutiskirjeet
valmisteyhteenvedot
verkkosivut
vetoomukset
vuosikertomukset
yritysjulkaisut