Kommunikations-tjänster

LBS Scandinavia Oy erbjuder noggrant utformade, skräddarsydda kommunikationstjänster. Vi utvecklar ständigt vårt tjänsteutbud, men gemensamt för våra lösningar är att de ska stödja kundernas verksamhet. Våra kommunikationstjänster kan delas in i fyra huvudsakliga delområden.

Vårt utbud av tjänster har en äkta internationell prägel och vi anpassar budskapet efter målkulturen på ett sätt som främjar kunden. Genom att känna till, förstå och uppmärksamma målmiljön kan vi se till att kundens budskap når fram i media på önskat sätt.

Vår verksamhet bygger även på journalistisk expertis och en gedigen förståelse för kundernas verksamhet.