Kris- och ändrings-kommunikation

Nyckeln till kris- och ändringskommunikation är noggrann planering och noggranna förberedelser samt ett genomtänkt genomförande i rätt tid. Vi erbjuder tjänster för båda dessa. Vi är en pålitlig och lättillgänglig samarbetspartner som snabbt står till tjänst när din organisation behöver det som mest.

Som översättnings- och kommunikationsbyrå producerar LBS Scandinavia Oy ett särskilt mervärde åt sina kunder i just krissituationer när det gäller att agera snabbt: vi kommunicerar effektivt på flera språk och tar vid behov fram informationsblad på vilket språk som helst. Som expert på målmiljöer tar vi automatiskt hänsyn till kulturella aspekter.