Baskommunikation

Våra baskommunikationstjänster innefattar bl.a. press- och mediekommunikation, intressegruppskommunikation (t.ex. kund-, personal- och investerarpublikationer), övrig material- och innehållsproduktion (nyhetsbrev, hemsidor, årsrapporter, verksamhetsberättelser och broschyrer) samt kommunikationsplanering och konsultation och utbildning inom kommunikation.

Vi erbjuder också olika tilläggstjänster inom kommunikation, som bl.a. grafisk design för digitala och tryckta medier, sociala medier samt presskonferenser och andra medietillfällen. Titta även närmare på våra andra tilläggstjänster som våra översättningskunder har använt.