Tilläggstjänster

Vi erbjuder också flera olika tilläggstjänster, som layout, design, rendering och tryck. Genom vårt breda samarbetsnätverk kan vi uppfylla även de tuffaste önskemålen och leverera t.ex. fotorealistiska bilder av produkter som fortfarande befinner sig i designskedet.

Vi erbjuder dessutom konsultation inom bl.a. planering av en översättningsprocess, versionshantering, terminologihantering och uppbyggnad av termbanker. Om du behöver en lösning på ett problem som rör flerspråkig kommunikation ska du kontakta oss.