Tolkning

Vi erbjuder även lösningar för flerspråkig talkommunikation. Våra tolkar behärskar simultan-, konsekutiv- och förhandlingstolkning.

Konsekutiv- och simultantolkning är två metoder som används vid konferenstolkning. Vid konsekutivtolkning har talaren först ordet. Under tiden lyssnar tolken på vad talaren säger och gör anteckningar. När talaren är färdig tolkar tolken det som har sagts. Vid simultantolkning tolkar tolken samtidigt som talaren talar. Det kräver lämplig tolkningsutrustning.

Vi hjälper dig gärna ta reda på vilken tolkningsmetod som passar din situation bäst.