Översättning och lokalisering

Vi erbjuder expertöversättningar av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi översätter till och från alla europeiska och de flesta asiatiska språk. Vi samarbetar med både den offentliga och privata sektorn, och våra kunder består av både stora internationella och små lokala aktörer från flera olika branscher. Se exempel på översättningarnas ämnesområden och texttyper.

Alla våra översättare är utbildade inom översättning och översätter till sitt modersmål. De har bred arbetserfarenhet och är specialiserade inom ett eller flera ämnesområden. Våra huvudöversättare har översatt tiotusentals sidor inom olika ämnen under sin karriär. Flera av våra översättare är dessutom utbildade inom andra områden, som t.ex. teknik, ekonomi eller naturvetenskap.

Vi använder de senaste översättningsverktygen och språktekniska hjälpmedlen på marknaden. Tekniken hjälper oss nå vårt mål – absolut kvalitet – och erbjuder kunden kostnadsbesparingar. Oavsett hur nya programmen än är kan de däremot inte ersätta kunskap och erfarenhet, utan det är i sista hand översättaren med sina yrkeskunskaper som avgör kvaliteten.

Lokalisering är en del av översättningsarbetet och innebär att ett program, en applikation eller en publikation anpassas efter målspråkets arbetsmiljö, kultur och lokala seder. Exempel på saker som lokaliseras är mått- och valutaenheter, lokala bestämmelser och lokalt innehåll. Vi genomför lokaliseringsprojekten med stor yrkeskunnighet och berättar gärna mer om vad som krävs för en lyckad lokalisering.